Góry Stołowe na dawnej fotografii

 
Zdjęcia Gór Stołowych na starej fotografii. W tym miejscu udostępniane będą sukcesywnie archiwalne zdjęcia, stare widokówki z regionu.

To w Górach Stołowych rozpoczyna się historia turystyki górskiej Europy. Budowa Fortu Karola na Górze Ptak w 1790 roku, liczne inspekcje monarchów pruskich wraz dworami przy okazji budowy fortu zwróciły uwagę na piękno otaczających gór. Dworzanie zachwyceni pięknem okolicy zaczynają nieśmiało po niej wędrować. Pada sugestia, aby znaleźć kogoś kto dobrze te góry i bezpiecznie po nich mógł by dworzan oprowadzać. Pada na Franciszka Pabla wójta wsi Karłów który w roku 1813 mianowany zostaje przez władze pruskie przewodnikiem górskim, jak się później okazało była to pierwsza oficjalna nominacja przewodnicka górskiego w Europie.


Schronisko na Szczelińcu Wielkim

Na zdjęciu powyżej widać najstarszą część schroniska z lewej strony (budowane było ono etapami). Po prawej stronie widzimy stary, niezachowany do dziś szałas dla turystów z roku 1815 r. Jest to jednocześnie najstarszy obiekt w górach polski jaki powstał z przeznaczeniem tylko dla turystów.


Schronisko na Szczelińcu Wielkim

Schronisko na Szczelińcu Wielkim ok. 1925 r.

Schronisko na Szczelińcu Wielkim zima 1933 r.


Komentarze

Popular Posts

Źródło wody mineralnej Agata